Azie

  • Bangladesh
  • Filipijnen
  • India
  • Indonesië
  • Nepal
  • Sri Lanka
  • Thailand
  • Vietnam

Bangladesh, hoofdstad Dhaka, drieënhalf keer zo groot als Nederland, 156 miljoen inwoners. Dit land wordt gevormd door een delta, waar drie rivieren (de Ganges, de Meghna en de Brahmapoetra) samenstromen. Jaarlijks treden deze rivieren buiten hun oevers en bedekken de aarde met een vruchtbaar laagje slib. Bangladesh is een agrarisch land, meer dan driekwart van de bevolking is rechtstreeks afhankelijk van de landbouw, meestal de rijstbouw. Door de sterke ongelijkheid in grondbezit leeft de helft van de bevolking in grote armoede. Bangladesh is één van de armste landen ter wereld.

Filipijnen, hoofdstad Manilla, acht keer zo groot als Nederland, 63 miljoen inwoners.
De archipel die de Filipijnen vormt ligt in Zuidoost-Azië, tussen Indonesië en Taiwan. Van de zevenduizend eilanden zijn er zo’n duizend bewoond. De meeste eilanden hebben een vulkanische bodem die, in combinatie met het tropisch klimaat, ideale omstandigheden biedt voor een veelzijdige landbouw. Er is een grote rijkdom aan delfstoffen, die vaak op grootschalige en milieu-vernietigende wijze worden gedolven. Tweederde van de bevolking woont in de landbouwgebieden, ongeveer vijftien procent woont in Manilla. De officiële taal is Filippino.

India, hoofdstad New Delhi, bijna negentig keer zo groot als Nederland, ruim 1,1 miljard inwoners.
Meer dan zestig procent van de bevolking werkt in de landbouw. De voornaamste exportproducten van India zijn edel- en halfedelstenen, kleding, weefsels en leerprodukten. Door de economische liberalisering en structurele aanpassing zijn de prijzen van voedsel en brandstof sterk gestegen. Armoede en honger komen daardoor op grote schaal voor: driehonderd miljoen mensen op het platteland en tachtig miljoen stedelingen leven onder de absolute armoedegrens. Analfabetisme komt met name onder vrouwen veel voor. Naast vele dialecten wordt er vooral Hindi en Engels gesproken.

Indonesië, hoofdstad Jakarta, 55 keer zo groot als Nederland, ruim 191 miljoen inwoners.
Het land heeft een tropisch regenklimaat en veel vulkanen. Het regenwoud wordt ernstig aangetast door grootschalige houtkap. Zestig procent van de bevolking is in de landbouw werkzaam. In de industriële sector worden kleinschalige bedrijfjes (voedingsmiddelen, textiel) verdrongen door grote ondernemingen (kreteksigaretten, multiplex, suiker, olie, textiel, kunstmest, cement). De voornaamste exportprodukten zijn; ruwe olie, aardgas, fineer, triplex en multiplex, natuurlijk rubber en aardolieprodukten. Ongeveer 40 procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Naast tal van lokale talen is Bahasa Indonesia de nationale, meest gesproken taal. ndonesië, hoofdstad Jakarta, 55 keer zo groot als Nederland, ruim 191 miljoen inwoners.
Het land heeft een tropisch regenklimaat en veel vulkanen. Het regenwoud wordt ernstig aangetast door grootschalige houtkap. Zestig procent van de bevolking is in de landbouw werkzaam. In de industriële sector worden kleinschalige bedrijfjes (voedingsmiddelen, textiel) verdrongen door grote ondernemingen (kreteksigaretten, multiplex, suiker, olie, textiel, kunstmest, cement). De voornaamste exportprodukten zijn; ruwe olie, aardgas, fineer, triplex en multiplex, natuurlijk rubber en aardolieprodukten. Ongeveer 40 procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Naast tal van lokale talen is Bahasa Indonesia de nationale, meest gesproken taal.

Nepal, hoofdstad Kathmandu, ruim drieënhalf keer zo groot als Nederland, achttien miljoen inwoners.
In het bergachtige Nepal leeft de bevolking hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt. De voornaamste produkten zijn rijst, maïs, tarwe, aardappelen, suikerriet en jute. Nepal kent een zeer beperkte industrie. De export betreft vooral jute en jute-producten. Slechts één op de vijf Nepalezen kan lezen en schrijven. De officiële taal is Nepali, daarnaast wordt er Engels gesproken en hebben etnische groepen hun eigen taal. Van de Nepalezen is zo’n veertig procent jonger dan vijftien jaar. De gemiddelde levensverwachting is 46 jaar.

sri_lanka

Sri Lanka, hoofdstad Colombo, bijna twee keer zo groot als Nederland, ruim achttien miljoen inwoners.
Sri Lanka is sinds 1972 een republiek. Sri Lanka is één van de zes reguliere samenwerkingslanden in Zuidoost Azië, waarmee Nederland bilaterale (tweezijdige) contacten onderhoudt. Ruim twintig procent van de bevolking woont in steden.

Thailand, hoofdstad Bangkok, veertien keer zo groot als Nederland, ruim 55 miljoen inwoners.
Thailand heeft een tropisch moessonklimaat. Driekwart van de bevolking werkt in de landbouw. Naast rijst produceert men suikerriet, maïs, rubber en tapioca (cassave-meel). Thailand exporteert tapioca, een grondstof voor de veevoederindustrie, naar de E.G., met name Nederland en West-Duitsland. Naast de ruim tachtig procent Thaise inwoners, wonen er in Thailand ongeveer twaalf procent Chinezen. Ongeveer zestien miljoen mensen leven in absolute armoede. Zo’n veertig procent van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Er wordt hoofdzakelijk Thia of Siamees gesproken.

Vietnam, hoofdstad Hanoi, negen keer zo groot als Nederland, ruim 72 miljoen inwoners.
De landbouw is de peiler van de economie. Op het gebied van voedselproductie (met name rijst) is Vietnam zelfvoorzienend. Ruim twintig procent van de bevolking woont in stedelijk gebied. De nationale, meest gesproken taal is Vietnamees, analfabetisme komt weinig voor. Van de bevolking is de helft jonger dan twintig jaar.