Over ons

OVER ONS

Wereldwinkel Hoorn is een stichting, waarin vrijwilligers en werkgroepen het beleid bepalen. In principe heeft iedere medewerker naast zijn of haar winkeldienst een andere taak in één van de werkgroepen: PR & Voorlichting, Activiteiten, Inkoop, Inrichting, Kerstpakketten, Markt.
Naast de werkzaamheden in de werkgroepen zijn er nog andere taken die verricht moeten worden, zoals onder andere het magazijnbeheer, het schoonhouden van de winkel, het secretariaat en het verzorgen van de administratie.

De Wereldwinkel op nationaal niveau

In totaal zijn er in Nederland ongeveer vierhonderd Wereldwinkels, die een gevarieerd assortiment fair-trade produkten verkopen. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan eerlijker handelsverkeer, vanuit de gedachte dat armoede geen natuurramp is maar een onrecht dat door een groot deel van de wereldhandel in stand wordt gehouden.
Daarnaast geven Wereldwinkels voorlichting over hun producten en ondersteunen zij activiteiten zoals bijvoorbeeld de Wereldmaaltijd. Op deze manier willen Wereldwinkels consumenten ervan bewust maken, dat je door je koopgedrag wel degelijk invloed kunt uitoefenen op problemen op wereldniveau.