Zeepstenen beelden uit Zimbabwe

Diverse beelden ‘Vrouw met kinderen’, ‘Vrouw’ en ‘Bromfietsers’ van serpentijnsteen uit Zimbabwe, Zuidelijk Afrika. Deze beelden worden geïmporteerd door Amandla.

In het Zuid-Afrikaans betekent dit ‘Kracht, of vermogen tot’. Het doel van Amandla is mensen in hun eigen kracht te laten staan en te laten groeien. Amandla onderhoudt een langdurige, rechtstreekse en continue Fair Trade-handelsrelatie met producenten van serpentijnbeelden. Ze wil achtergestelde Zimbabwaanse kunstenaars toegang geven tot de Nederlandse markt. Voor tussenhandel is dan geen plaats. Tussenhandelaren kopen beelden vaak voor een schijntje op, op het moment dat de kunstenaar krap zit.

Op diverse locaties in Zimbabwe ligt serpentijnsteen dicht aan de oppervlakte. Uit brokstukken worden de beelden gemaakt, meestal door een echtpaar. De man doet het zwaardere beeldhouwwerk en zijn vrouw de fijnere afwerking met diverse gradaties schuurpapier.  Om onafhankelijkheid van de vrouw te waarborgen wordt de vrouw direct betaald, dus niet via haar man.

Dankzij een combinatie van prachtige kleuren en patronen van het steen, plus de creativiteit van de kunstenaar is elk beeld uniek. Een kunstenaar maakt per dag gemiddeld drie familiebeelden, zijn vrouw doet er net zo lang over om de beelden met schuurpapier te perfectioneren. Na daarna nog met hitte en was behandeld te zijn geworden ontstaat de typerende diepe, intense kleur.

Nu ook in het assortiment van de Wereldwinkel Hoorn.